«Pri nui stu seculu,
ch’è sedicenti
luminusissimu,
nun luci nenti.
Di voli altissimi
sarrà capaci;
ma unn’è giustizia?
unn’è la paci?
Unni si trovanu
virtù e costumi?
dunca a chi servinu
sti tanti lumi?
Cu l’oru sbuccanu
da un novu munnu
li guai, chi abbundanu
cchiù chi nun sunnu.
La genti a st’idolu
stendi li manu,
e anchi offri vittimi
di sangu umanu.
Virtuti e meriti
sagrificati
sunnu a ‘sta barbara
divinitati». (Giovanni Meli –poeta siciliano, 1740-1815-“L’addiu di la musa”, dedicata ai giacobini. Cit. in E. Biagini, “Malascienza” p. 326).

«Chi vuole può sostenere gli Antidoti cliccando sul bottone PayPal a destra nel sito o utilizzando questo link: www.paypal.me/rinocammilleri»